De prijzen en afbeeldingen van het fotografisch en digitaal werk heb ik niet opgenomen in mijn webshop. Dit heb ik gedaan, omdat alles afhangt van het formaat en op welk materiaal u het afgedrukt wilt hebben. Dit alles kunt u in overleg met mij bespreken en ik zorg voor de uitvoering.